O Nas

 

Firma DROMOSTTOR działa w branży inżynierii budowlanej

od 2011 roku.  Przedmiotem naszej działalności jest  budowa dróg, mostów, torów, roboty hydrotechniczne oraz transport ponadnormatywny- krajowy i zagraniczny.

 

 

Jesteśmy  firmą o zasięgu ogólnopolskim.  Profesjonalizm, elastyczność i skuteczność w działaniu, to cechy za które szczególnie cenią nas nasi kontrahenci.  Szeroko wykwalifikowana kadra dba o to aby inwestycje realizowane były profesjonalnie i bezpiecznie. Od etapu projektowania, poprzez wykonawstwo aż do oddania w ręce finalnych użytkowników. Bez względu na to czy modernizujemy fragment ogólnokrajowej infrastruktury kolejowej, budujemy kładkę piesza przez ruchliwa jezdnię czy modernizujemy koryto rzeki , wierzymy ze naszymi działaniami   przyczyniamy się  do poprawy komfortu życia ludzi, co jest dla nas bardzo satysfakcjonujące. Jesteśmy firmą  odpowiedzialną społecznie, działamy w sposób przejrzysty i etyczny. Wspieramy technologicznie i finansowo lokalne inicjatywy. Podstawą naszego funkcjonowania są nasi pracownicy i to na nich w największej mierze opieramy  rozwój firmy. Stawiamy na ciągle podnoszenie kwalifikacji naszej kadry oraz nieustanną modernizację parku maszyn, ponieważ chcemy być perfekcjonistami w tym co robimy.