Kolejowe

LK-132 Bytom-Wrocław Główny
Remont przęseł żelbetowych

 

Remont mostu kolejowego w Mieroszowie

 

LK-282, Okmiany- woj. dolnośląskie
Remont wiaduktu kolejowego

Świerki woj. dolnośląskie
Remont mostu kolejowego

 

Elektrownia Turów
Budowa układu nawęglania

 

Bardo – woj. dolnośląskie LK-276
Remont mostu i muru oporowego,

 

KOWALOWA LK 291.
Wymiana ustroju nośnego wiaduktu

KŁODZKO LK 309.
Remont trzech blachownicowych oraz dwóch kratownicowych mostów  kolejowych na LK-309

 

LINIA NR 298 KAMIENNA GÓRA-SĘDZISŁAW

Modernizacja mostu kolejowego w Dębrzniku k. Kamiennej Góry, na linii kolejowej nr 298 Kamienna Góra- Sędzisław.

 

WIADUKT KOLEJOWY LK 137

Remont wiaduktu kolejowego LK 137 Katowice-Legnica w Strąkowej

 

REMONT JEDNEGO Z „MOSTÓW WARSZAWSKICH” WE WROCŁAWIU

 

WIADUKT KOLEJOWY UL. NYSKA, PRUDNIK

Remont wiaduktu kolejowego ul. Nyska, Prudnik

 

GŁUSZYCA

Remont wiaduktu kolejowego na linii 286, nad Drogą Wojewódzką nr 381.

Zakres prac:

-wzmocnienie konstrukcji
-naprawa filarów i przyczółków
-wykonanie powłoki antykorozyjnej przęseł
-wykonanie nowej nawierzchni kolejowej na obiekcie i jego dojazdach

STARA KAMIENICA

Zakres prac:
Remont wiaduktu kolejowego na linii nr 274,
-roboty renowacyjne podpór (oczyszczenie strumieniowo-ścierne, uzupełnienie spoin i ubytków kamiennych)
-wykonanie izolacji i odwodnienia koryta obiektu
-wykonanie stref przejściowych
-wykonanie wspornikowych chodników służbowych
-wykonanie nowej nawierzchni kolejowej

 

STRZEGOM
Modernizacja wiaduktu kolejowego na linii 137 w Międzyrzeczu

Zakres prac:
-wykonanie nowej konstrukcji nośnej mostu
-naprawa podpór
-regulacja cieku wodnego
-wykonanie schodów skarpowych

WAŁBRZYCH GŁÓWNY
Remont wiaduktuu kolejowego na linii 286, nad Drogą Krajową nr 35.

Zakres prac:

-oczyszczenie strumieniowo-ścierne całości obiektu
-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

 

KŁODZKO
Wymiana wiaduktu kolejowego na linii 276, stacja Kłodzko Główne przy ul. Szpitalnej.

Zakres prac:
-wykonanie i zamontowanie koryta balastowego
-oczyszczenie strumieniowo-ścierne całości obiektu
-wykonanie izolacji i odwodnienia obiektu
-wykonanie balustrad oraz chodnika służbowego

JELENIA GÓRA
Naprawa podrozjezdnic na linii 311, przy ul. Karola Miarki

Zakres prac:
-wymiana doboru podrozjezdnic
-oczyszczenie i uzupełnienie podsypki tłuczniowej

 

KOŚCIELNIKI k. LUBANIA
Naprawa przepustu pod DW

Zakres prac:
-wykonanie zamiennej dokumentacji uwzględniającej wszystkie rzeczywiste      aspekty uszkodzeń zdefiniowanych w terenie
– wykonanie rozbiórek uszkodzonych murów oporowy
-oczyszczenie i odmulenie cieku przed, po i za obiektem
-rozbiórka istniejącej nawierzchni torowej
-wykonanie napraw powierzchniowych sklepienia ceglanego
-wykonanie izolacji kurtynowej sklepienia ceglanego
-wykonanie membran izolacyjnych w nasypie, wraz z montażem systemu drenaży
-wykonanie tymczasowej ścianki berlińskiej wraz z odciągami i kotwieniami,
w celu tymczasowego wznowienia ruchu kolejowego
-montaż tymczasowy nawierzchni torowej
-wykonanie nowych murów oporowych
-wykonanie reproiflacji dna cieku
-naprawa elementów ceglanych sklepienia poprzez iniekcję, przemurowania, spoinowanie oraz zabezpieczenie powierzchni ceglanych przed korozją
-wykonanie balustrad zabezpieczających mury oporowe
-wykonanie powłok antykorozyjnych na powierzchniach betonowych